Menu
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Satıcı


Unvanı

Vergi Kimlik No :

Adresi

Telefon :

E-mail


1.2. Alıcı


Adı – Soyadı/Unvanı :

T.C. / Vergi Kimlik No :

Adresi

Telefon :

E-mail


Madde 2- Sözleşmenin Konusu


2.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.eversky.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


2.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler; “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı; şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, işbu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında SATICI’ya ait ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.3. http://www.eversky.com alan adlı internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.


Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün veya Ürünler, Ödeme, Teslimat Bilgileri


3.1. Elektronik ortamda sipariş edilen ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişinin bilgileri, teslimat adresi, fatura bilgileri, nakliye bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. Adına fatura düzenlenecek kişi ile işbu sözleşmenin ALICI tarafında bulunan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmamasından veya eksik olmasından dolayı kaynaklanabilecek zararları ALICI tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.2. SATICI gerekli gördüğü durumlarda veya ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, sipariş sürecini durdurma hakkını saklı tutar. SATICI sipariş süreci içinde siparişle ilgili herhangi bir konuda sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde sipariş sürecini yürütmeyi 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında durdurulan sipariş sürecine dair işbu sözleşmede yer alan SATICI iletişim bilgileri uyarınca SATICI ile iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa veya ALICI, yukarıda ifade edildiği şekliye SATICI ile iletişim kurmazsa, SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için durdurma sürecinin başladığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonra siparişi iptal eder. Durdurma sürecinin başladığı SATICI tarafından ALICI’ya ulaşılamadığını tespit eden her türlü belge ile ispatlanabilir.


3.3. Alınan Ürün/Ürünler 

       Adı, kodu : .................... ; … adet

       Toplam Satış Bedeli : ….......... -TL

       Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

       Teslim Edilecek Kişi :

       Telefon numarası :

       Teslim Edilecek Adres :

       Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

       Fatura Adresi :

       Vergi Dairesi :

       Vergi Sicil Numarası :

       Nakliye Bedeli : … -TL


Madde 4- Sözleşmenin Tarihi ve Sözleşmeye Dair Mücbir Sebepler


4.1. Sözleşmenin düzenleme ve yürürlük tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. (ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.)


4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 


4.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, sözleşmeyi fesih hakkı doğar. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf işbu hakka sahip değildir. 


Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler, …….. ...... .... ürünleri sipariş edemez. SATICI, ALICI’nın belirttiği yaşın doğru olduğu ön kabulüyle hareket edecektir. SATICI, ALICI’nın belirttiği yaşın doğru olup olmadığını araştırmak zorunda değildir. ALICI’nın yaşının bilerek veya bilmeyerek yanlış yazılmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.


5.2. Sistem hatalarından meydana gelen ürün veya hizmet bedeli yanlışlıklarından SATICI, sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, bedel hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’ya yönelik olarak herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 


5.3. http://www.eversky.com alan adlı internet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi (veya EFT) ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde bedeli ödenmeyen siparişler, SATICI tarafından iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (veya EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülerek mutabık kalınmadan gerçekleştirilen diğer ödeme yöntemleri ödeme yerine geçmez.


Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri


6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.3. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu, http://www.eversky.com alan adlı internet sitesinde yer alan sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.4. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını, irsaliyesini ve nakliyeye dair sipariş teslim tutanağı örneğini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

7.1. Sipariş: 


7.1.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerine işleme alınır. Bu nedenle siparişler sevk edilmeden önce ALICI’ya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.


7.1.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (veya EFT’nin) SATICI’nın hesaplarına ulaştığının tespit edildiği andır.


7.1.3. Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde SATICI tarafından bilgilendirilip ALICI’nın onay vermesi şartıyla ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir veya ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; ALICI’ya başkaca bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel hususların ortadan kalkması beklenebilir yahut sipariş iptal edilebilir.


7.1.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde, ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme sona erdirilebilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır. 


7.2. Ödeme: 


7.2.1. http://www.eversky.com alan adlı internet sitesinde, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale (veya EFT) ile sipariş talebinde bulunma imkânı sunulmuştur. Eğer havale (veya EFT) yapılmışsa sipariş bedeline dair ödemenin SATICI’nın hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale (veya EFT) yaparken Gönderen Bilgileri’nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve açıklama kısmına sipariş numarasının yazılması gereklidir. 


7.2.2. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.


7.2.3. ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü


8.1. Sevkiyat:


8.1.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesinin ardından, ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketine verilebilir ya da SATICI, ALICI tarafından sipariş edilen ürünleri kendi nakliye araçları aracılığıyla ALICI’nın işbu sözleşmede belirtmiş olduğu gönderim adresine götürerek ALICI’ya ürünleri teslim edebilir. SATICI bu konuda seçimlik hakka sahiptir. ALICI’nın sevkiyat bakımından seçimlik hakkı yoktur.


8.2. Teslimat: 


8.2.1 Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi ile ya da SATICI’nın kendine ait nakliye araçları aracılığıyla ALICI’nın işbu sözleşmede belirttiği gönderim adresine teslim edilebilir. SATICI bu konuda seçimlik hakka sahiptir. ALICI’nın teslimat bakımından seçimlik hakkı yoktur. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin düzenleme ve yürürlük tarihinden itibaren 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. 


8.2.2. Ürün/Ürünler, nakliye şirketlerinin teslimat yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.


8.2.3. Nakliye şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar veya doğal afetler gibi durumlarda belirtilen teslim günü süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün/Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra nakliye bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri SATICI’ya ait info@eversky.com e-mail adresine e-mail gönderilmek sureti ile derhal bildirilmelidir.


8.2.4. Zarar görmüş paket iddiasının olması durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak nakliye şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer nakliye şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra nakliye şirketinin görevini tam ve eksiksiz olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya ait info@eversky.com e-mail adresine e-mail gönderilmek sureti ile derhal bildirilmelidir.


Madde 9- Ürünü İade Prosedürü ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür


9.1. Ürünü İade Prosedürü:


9.1.1. ALICI malı teslim aldıktan sonra 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın işbu sözleşmeye konu ürün/ürünler ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 (iki) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve imzalaması; bir nüshasını ürün/ürünler ile birlikte SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi ALICI’ya ürün/ürünlerin teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün/ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.


9.1.2. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı kullanılamaz.


9.1.3. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren fatura aslının ürün/ürünlerle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde ALICI’dan temin etmiş olduğu sözleşmeye konu ürün/ürünlerin toplam bedelini ve varsa ALICI’yı SATICI’ya karşı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.


9.1.4. Teslim alınmış olan ürün/ürünlerin değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya ürün/ürünlerin değerini veya ürün/ürünlerin değerinde oluşan azalma tutarı kadar zararı ALICI’nın tazmin etmesi gerekir. 


9.1.5. Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 (yedi) gündür. Bu süre içinde, ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. ürün/ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.


9.1.6. Sehven alınan üründe veya ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vs. durumların tespit edildiği hallerde veya ürünün ALICI’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve ürün/ürünlerin bedeli ALICI’ya iade edilmez. 


9.1.7. Ürün/Ürünlerin iadesi için, iadeye konu husus, SATICI’ya ait info@eversky.com e-mail adresine e-mail gönderilmek sureti ile bildirilir. Bu bildirimden sonra ürün/ürünler, iadesi ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan nakliye şirketi ya da SATICI’ya ait nakliye araçları kanalıyla SATICI'ya ulaştırılmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün/ürünler, işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir ve buna müteakip geri ödeme de ALICI’ya ait siparişe dair ödemenin yapıldığı kredi kartına/banka hesabına ALICI tarafından sözleşme konusu siparişe dair yapılan ödeme türüyle aynı şekilde ya da nakden ve defaten yapılabilir. Ürün/Ürünler iade edilmeden iadeye konu siparişe dair bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan bedel iadesinin ALICI’nın ilgili banka hesabına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 


Madde 10- Garanti


10.1. Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve bakımı yapılan ürün/ürünler her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantilidir. SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.


Madde 11- Gizlilik


11.1. ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ve ALICI’ya ait SATICI tarafından ödeme sırasında edinilen bilgiler, SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi/belgeyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sunabilir.


11.2. Banka hesap bilgileri kesinlikle taraflar uhdesinde saklanmaz. Bu bilgiler sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir. 


Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


12.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen tutara kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


12.2. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.